Skip to content
Please check an answer for every question.
Paramétrage des cookies

Total may deposit the following categories of cookies: Cookies for statistics, targeted advertising and social networks. You have the possibility to disable these cookies, these settings will only be valid on the browser you are currently using.

Enabling this cookie category allows you to establish statistics of traffic on the site. Disabling them prevents us from monitoring and improving the quality of our services.
Our website may contain sharing buttons to social networks that allow you to share our content on these social networks. When you use these sharing buttons, a link is made to the servers of these social networks and a third-party cookie is installed after obtaining your consent.
Enabling this cookie category would allow our partners to display more relevant ads based on your browsing and customer profile. This choice has no impact on the volume of advertising.

17/09/2020 Persbericht

Verbetering van de energie efficiëntie bij Total Antwerpen

Antwerpen, 17 september 2020 – Total Antwerpen plant op 21 september de start van een grootschalig onderhoud en de verbetering van de energie efficiëntie op twee belangrijke productie eenheden van de raffinaderij. Voor één van beide atmosferische distillatie* eenheden wordt de efficiëntie van de verwarmingsoven met 3% verbeterd en voor één van beide katalytische krakers** wordt een grote machine geëlektrificeerd om in de nabije toekomst te worden aangedreven met groene elektriciteit. Hierdoor wordt de jaarlijkse CO2-emissie verminderd met 30.000 ton. Dit grootschalig onderhouds- en verbeter project komt overeen met ongeveer 400.000 manuren en een budget van nagenoeg 50 Mio Euro.

Internationaal project

Om deze projecten mogelijk te maken verwachten we 900 externe medewerkers, zij zullen samen met de bestaande teams van de raffinaderij de werken uitvoeren. De externe hulp van deze specialisten komt voornamelijk uit België en een aantal andere Europese landen.
De strenge Corona-maatregelen die sinds maart van kracht zijn op de raffinaderij blijven uiteraard van toepassing. Bijkomend organiseren de contractoren zich in bubbels om indien nodig de contact tracing te vergemakkelijken.

Fakkelactiviteit 

Veiligheid staat bij Total centraal en daarom worden de desbetreffende installaties volledig gasvrij gemaakt. De fakkel wordt bij het stopzetten en heropstarten van de installaties ingezet om de resterende producten die zich in de leidingen bevinden, te verbranden. Er zal vanaf 21 September een verhoogde fakkelactiviteit zijn gedurende ongeveer 5 dagen. De opstart van de installatie is voorzien vanaf 10 november.
Onze excuses voor de mogelijke hinder ten gevolge van deze werken.
Meer informatie over fakkelen in Antwerpen is beschikbaar op onze website.

 

* Atmosferische distillatie eenheid: de ruwe aardolie wordt door een distillatieproces gescheiden in verschillende tussenproducten:

  • Nafta als voedingsstroom voor de petrochemische installatie en voor conversie tot benzine
  • Kerosene: als voedingsstroom voor zuivering tot jet fuel
  • Gasolie als voedingsstroom voor zuivering tot diesel en/of huisbrandolie
  • Atmosferisch residu: deze stroom wordt in een vacuüm distillatie gescheiden in een vacuüm gasolie en een vacuüm residu

** Katalytische kraker: de vacuüm gasolie wordt op hoge temperatuur in contact gebracht met een circulerende katalysator. Door dit contact breekt de vacuüm gasolie in lichtere componenten die dan opnieuw grondstoffen vormen voor de petrochemische installaties, benzine, jet fuel, diesel of huisbrandolie.