Skip to content
Please check an answer for every question.
Paramétrage des cookies

Total may deposit the following categories of cookies: Cookies for statistics, targeted advertising and social networks. You have the possibility to disable these cookies, these settings will only be valid on the browser you are currently using.

Enabling this cookie category allows you to establish statistics of traffic on the site. Disabling them prevents us from monitoring and improving the quality of our services.
Our website may contain sharing buttons to social networks that allow you to share our content on these social networks. When you use these sharing buttons, a link is made to the servers of these social networks and a third-party cookie is installed after obtaining your consent.
Enabling this cookie category would allow our partners to display more relevant ads based on your browsing and customer profile. This choice has no impact on the volume of advertising.

23/06/2020 Persbericht

Lampiris sluit zeer belangrijke overeenkomst af voor levering Belgische duurzame energie

 

Luik, 23 juni 2020 – Lampiris, een 100%-dochter van Total, heeft een exclusieve overeenkomst gesloten voor de afname van de volledige elektriciteitsproductie van Rentel, een van de grootste Belgische offshore windmolenparken. Het gaat om een contract van 15 jaar dat ingaat op 1 oktober 2020. Hierdoor kan Lampiris op lange termijn zijn belofte om hernieuwbare stroom toegankelijk te maken voor iedereen blijven waarmaken voor de huidige en toekomstige klanten.

Het Rentel offshore park, dat door de eigenaar Otary geëxploiteerd wordt, ligt 34km voor de kust van Zeebrugge en is operationeel sinds eind 2018. Het park telt 42 windturbines met een geïnstalleerd vermogen van 309 MW en een gemiddelde productie van 1 TWh per jaar. Met deze productie kan Lampiris groene stroom leveren aan 300.000 huishoudens in België. Het Rentel offshore park voorkomt een uitstoot van 360.000 ton CO2 per jaar.

Deze overeenkomst is een doorslaggevende bijdrage aan de hernieuwbare energiebevoorradingscapaciteit van Lampiris. Bovendien zal het fluctuerende karakter van de die een vermogen heeft van 140 MW. Lampiris is concessiehouder voor de uitbating van deze centrale.

“Dit is een historisch moment. Het gaat om het grootste contract voor duurzame energie uit de geschiedenis van Lampiris. Hiermee bevestigen en versterken we ons engagement naar onze klanten toe om duurzame energie toegankelijk en betaalbaar te maken voor iedereen. Tegelijkertijd tonen we uitdrukkelijk onze wil om de ontwikkeling van duurzame energie in België te ondersteunen zegt Marc Bensadoun, algemeen directeur van Lampiris. “Op deze manier levert Lampiris samen met zijn klanten een belangrijke bijdrage aan de Belgische klimaatdoelstelling om de CO2 uitstoot uit elektriciteitsproductie met 100% te verminderen tegen 2050.”

"Otary is verheugd om dit langdurige partnerschap met Lampiris aan te gaan", zegt Mathias Verkest, CEO van Otary. "Als Belgisch bedrijf heeft Lampiris zich altijd gepositioneerd als leverancier van hernieuwbare energie. Het kan nu zijn aanbod uitbreiden met groene stroom die volledig lokaal in de Noordzee wordt geproduceerd. »

Deze overeenkomst is onder voorbehoud van de goedkeuring van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG).

 

Over Lampiris
Lampiris is de derde grootste Belgische leverancier van groene stroom en aardgas. Het bedrijf bevoorraadt ongeveer één miljoen klanten en biedt ook oplossingen voor energie-efficiëntie, eigenverbruik (via de installatie van zonnepanelen) en elektrische mobiliteit. Lampiris is een 100%-dochter van Total.

Over Total
Total is een multi-energiegroep die brandstoffen, aardgas en koolstofarme elektriciteit produceert en commercialiseert. Onze 100.000 medewerkers zetten zich elke dag in om energie beter, veiliger, betaalbaarder, schoner en bereikbaarder te maken voor iedereen. Met activiteiten in meer dan 130 landen is het onze ambitie om de leider te worden op het vlak van verantwoorde energie.

Over Otary
Otary is een groep die gespecialiseerd is in de ontwikkeling, financiering, bouw en exploitatie van offshore windparken. Otary is het resultaat van een partnership tussen acht Belgische bedrijven die actief zijn in de hernieuwbare energiesector en heeft een team van professionals die hun krachten, ervaring en expertise bundelen om bij te dragen aan een duurzame toekomst voor iedereen. Na de ingebruikname van de 487 MW van SeaMade, gepland voor het laatste kwartaal van 2020, zal Otary de belangrijkste exploitant van offshore windenergiecentrales in de Belgische Noordzee worden.

 

Contactpersonen voor de pers:

Voor Lampiris

Olivier Lechien - olechien@ellocom.com - +32 479 99 01 63

Voor Otary

Mathias Verkest - verkest.mathias@otary.be - +32 499 55 49 80