Total is marktleider op het vlak van raffinage en de distributie van brandstoffen in België.

België is een historisch land voor Total: we zijn er al bijna een eeuw actief en er werken 4.800 medewerkers van ons. De activiteiten die we er uitoefenen, dekken de afnemerszijde van de energieketen, gaande van de raffinage van aardolie tot de transformatie ervan in kunststoffen, alsook de distributie van aardolieproducten, gas en elektriciteit.

Voor onze raffinage en petrochemie zijn we zowel gevestigd in Brussel als in Antwerpen en in Feluy. Een deel van de hoofdzetel van de tak Raffinage-Chemie is in Brussel ondergebracht, met name in de Nijverheidsstraat vlak bij de Europese instellingen.

Ons grote platform in Antwerpen is het belangrijkste van de Groep in Europa. Het ligt in het havengebied van de stad, centraal in de spil Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen. Het bestaat uit drie entiteiten:

  • Total Raffinaderij Antwerp - een raffinaderij die actief is in de productie van aardolieproducten (lpg, benzine, diesel, zware stookolie, kerosine, enz.)
  • Total Olefins Antwerp - een petrochemisch complex dat basischemicaliën produceert
  • Total Polymers Antwerp - een productiesite van polymeren die gebruikt worden in tal van huishoudelijke en industriële toepassingen.

Elke dag werken er zo'n 1.700 medewerkers op deze drie sites.

  • Total in België: Antwerp

    Marktleider op het vlak van raffinage en de distributie van brandstoffen in België

  • Antwerp

    België is een historisch land voor Total

Volgende Prev

In Feluy is onze petrochemische fabriek gevestigd alsook ons voornaamste R&D-center, een pionier in de ontwikkeling van nieuwe technologieën en nieuwe polymeren, met een jaarlijks budget van € 110M.

De strategie van het center is gericht op innovaties die ons industrieel gereedschap optimaliseren en "koolstofarme" oplossingen helpen ontwikkelen. Het gaat daarbij om bioproducten zoals biobrandstoffen of biopolymeren of om producten waarmee we de energie-efficiëntie van onze klanten kunnen verbeteren door de materialen lichter te maken.

De fabriek in Feluy stelt ongeveer 450 mensen te werk en is de grootste polypropyleenfabriek van Europa. Daarnaast produceert ze ook polyethyleen en polystyreen.