30/11/2017 - Perscommuniqué

Total voltooit de modernisering van het grootste platform voor raffinage en petrochemie in Europa

 

Parijs, 30 november 2017 – Total heeft de nieuwe eenheden van het geïntegreerde platform voor raffinage en petrochemie in Antwerpen officieel geopend. Deze eenheden werden de voorbije maanden stap voor stap opgestart. Hiermee komt een einde aan het programma voor de modernisering van een van de grootste en meest performante platformen voor raffinage en petrochemie in Europa. Het programma ging van start in 2013. De Groep investeerde 1 miljard euro om zijn concurrentiepositie te versterken op deze grote site gelegen in het hart van de belangrijkste Europese markten.

Er werden twee hoofdprojecten tot een goed einde gebracht:

- De investering in een nieuw raffinagecomplex om meer zware stookolie om te vormen tot lichte producten met een laag zwavelgehalte.

o De bouw van een deasfalteringsinstallatie en een hydrokraker om de productie van lichte producten met een hoge toegevoegde waarde te verhogen en te voldoen aan de strengste milieunormen.

o Met dit nieuwe complex kan de productie van zwavelhoudende zware stookolie worden afgebouwd en wordt geanticipeerd op de nieuwe regelgeving rond scheepsbrandstoffen die in 2020 in werking treedt.

- Een grotere flexibiliteit voor de stoomkrakers* om zo veel mogelijk grondstoffen te verwerken tegen een voordelige prijs.

o De bouw van een eenheid voor de recuperatie van rijk gas dat wordt geproduceerd door de raffinaderij om het vervolgens om te zetten in grondstoffen.

o De aanpassing van een van de twee stoomkrakers en de logistiek van de site om ethaan te kunnen invoeren en verwerken.

"Dit omvangrijke project staat symbool voor onze strategie, waarbij we voortdurend de industriële concurrentiepositie van onze grote geïntegreerde platformen willen versterken zodat ze tot de besten van de sector behoren", vertelt Bernard Pinatel, algemeen directeur van de afdeling Raffinage en Chemie bij Total. "Dit project toont ook onze ambitie op het vlak van petrochemie. We gaan voluit voor marktgroei met grondstoffen tegen een voordelige prijs. De stoomkrakers van Antwerpen kunnen voortaan tot 60 % voordelige grondstoffen uit gas verwerken, waarvan de prijzen een stuk lager liggen dan die van nafta uit aardolie."

In augustus kondigde de Groep bovendien een nieuw logistiek project aan, waarbij het platform via een nieuwe pijpleiding wordt verbonden met de nabijgelegen opslagterminal. De capaciteit van die terminal wordt verhoogd om de waarde van de producten te maximaliseren.

*Stoomkraken is een petrochemisch proces waarbij uit afgeleiden van aardolie of gas monomeren (ethyleen, propyleen) worden verkregen, de basisgrondstoffen voor de plasticindustrie (polyetheen, polypropeen).

Over het Antwerpse platform voor raffinage en petrochemie

De site in Antwerpen ligt in het havengebied van de stad en telt drie productiesites. Die vormen samen een geïntegreerd platform voor raffinage (338.000 vaten per dag) en petrochemie (1,1 miljoen ton ethyleen per jaar). De activiteiten van het platform omvatten de productie van verschillende olieproducten (benzine, lpg, diesel, kerosine, zware stookolie enz.) en chemische basisproducten (alkenen, C4-fracties en aromatische koolwaterstoffen waarvan sommige worden omgevormd tot polymeren – polyethyleen met hoge dichtheid). Deze producten worden gebruikt in tal van huishoudelijke en industriële toepassingen, zoals in verpakkingen en in de autosector. Het Antwerpse platform telt 1.700 medewerkers.

  • Antwerp platform