Total in België, een economisch, sociaal en milieu-engagement

Als groep met zin voor verantwoordelijkheid stelt Total alles in het werk, opdat haar activiteiten steeds een positieve weerslag zouden hebben op economisch, sociaal en milieuvlak. In België toont Total dit engagement via verschillende steun- en mecenaatprojecten.

  • Europalia

    Tentoonstelling Europalia 2015 over het patrimonium van Anatolië: voorwerpen afkomstig uit musea in Turkije, waarvan sommige nog nooit tentoongesteld werden. Photo Paul Coerten

Lokale transparantie

De integratie van sites in hun omgeving is voor Total een belangrijke uitdaging. Dialoog en overleg met onze plaatselijke gemeenschappen zijn prioritair. De opening van onze sites is een van de belangrijkste middelen om te zorgen voor deze transparantie ten opzichte van de buurtbewoners en plaatselijke spelers, bijvoorbeeld tijdens open dagen.

Tal van sites van Total in België doen ook een bijdrage aan de campagnes voor de meting van de kwaliteit van water, omgevingslucht en geluidsniveaus in industriële zones in het kader van de Zoning Commissie. De resultaten worden jaarlijks voorgesteld aan de deelnemers van deze commissie, waar overheid, verkozenen en bewoners naar uitgenodigd worden.

Lokale economische steun

In het engagement bij het plaatselijke economische weefsel geeft Total ook blijk van dialoog en overleg met de plaatselijke gemeenschappen. Ze stellen kennis en technologische deskundigheid ter beschikking van kmo’s die in de regio gevestigd zijn.

Total werkt met name samen met de Start Academy for Young Entrepreneurs - een wedstrijd voor oprichtingsprojecten voor ondernemingen - die past in deze aanpak van steun voor de lancering en ontwikkeling van Kleine en Middelgrote Ondernemingen (kmo’s) in België. Via deze drager geeft Total erkenning aan toekomstige kanalen die tewerkstelling kunnen creëren en ontwikkelen.

Total is ook een financiële partner van het Netwerk Ondernemen in België - een netwerk van bedrijfsleiders die nieuwe oprichters en overnemers van bedrijven met potentieel begeleiden. De begeleiding is gericht aan oprichters en overnemers die, door de ambitie die ze hebben, hun ondernemingspotentieel, hun vak en de markt waar ze zich toe richten, in staat zijn om van hun onderneming een kmo te maken die zich verder kan ontwikkelen en werkgelegenheid kan creëren.

Total geëngageerd als mecenas

In het kader van haar maatschappelijke aansprakelijkheid stelt de Groep alles in het werk om haar activiteiten te begeleiden met positieve middelen op economisch, sociaal en milieuvlak. Daarom zet Total zich via haar mecenaatfondsen in België al meer dan 20 jaar in voor drie belangrijk domeinen: steun voor de restauratie van het Belgische architecturale patrimonium (bijgebouwen van het kasteel van Seneffe, Flagey, Boch-Keramis in La Louvière), voor educatieve projecten in de strijd tegen sociale uitsluiting (Stichting Koningin Paola, Entre'aide, TADA, Peluche) … Deze laatste as houdt ook de ontwikkeling van opvang van volwassen gehandicapten in (Les Fauteuils Volants, Les Pilotis). Total is ook partner van belangrijke cultuurevenementen (Europalia, Koningin Elisabethwedstrijd).

Door zijn steun te bieden als mecenas, toont Total hoezeer het gehecht is aan België, al meer dan een eeuw een historisch land voor de groep (1920), en herinnert het aan de identiteit van de groep en zijn ethische code.


 


 

Dit project delen