Total Ecosolutions : Een Eco-Efficiënt Programma om de Ecologische Voetafdruk te Verkleinen

Een beter beheer van het verbruik en een verbetering van de ecologische resultaten zijn grote uitdagingen voor de energiesector. Al sinds 2009 ontwikkelt Total het programma Total Ecosolutions, een echt innovatieve aanpak waarbij eco-efficiënte oplossingen aan consumenten worden aangeboden. Met deze oplossingen wordt de impact op het milieu tot een minimum beperkt, en wordt een meer verantwoord en lager energieverbruik mogelijk.

Eind 2015 waren er al al meer dan 80 producten en diensten die onder het keurmerk "Total Ecosolutions" vielen, en dankzij hun verkoop in 2015 kan 1,7 miljoen ton CO2 worden vermeden (op hun levenscyclus), of het equivalent van de jaarlijkse uitstoot van 190.000 Europeanen.1

 • cental_proof_ecosolutions_2_NL_BE

  De Total Quartz Ineo ECS 5W-30 motorolie voor lichte voertuigen beschermt de motor tegen slijtage en vuilophoping, en staat garant voor een lager brandstofverbruik en een vermindering van de CO2-uitstoot.

 • Total Ecosolutions, het label van de groep voor eco-efficiënte oplossingen

  Total Ecosolutions

  Total Ecosolutions, het label van de groep voor eco-efficiënte oplossingen

 • cental_proof_ecosolutions_1_NL_BE

  Dankzij hun unieke ontwerp genereren SunPower®-zonnepanelen met hoog rendement tijdens hun levensduur, meer elektriciteit dan andere zonnepanelen op de markt, en met een lagere milieu-impact.

 • cental_proof_ecosolutions_3_NL_BE

  De fytosanitaire paraffineoliën van Total Fluides zijn biologisch afbreekbaar en mogen in de biologische landbouw in Europa worden gebruikt als insecticiden, acariciden en fungiciden.

 • cental_proof_ecosolutions_4_NL_BE

  Met het polyethyleen Lumicene® 32ST05 kan de dikte van industriële of voedselverpakkingen worden verminderd, terwijl de technische prestaties behouden blijven.

 • cental_proof_ecosolutions_5_NL_BE

  Bitumen van het Azalt® ECO2-gamma wordt gebruikt voor de productie van warm asfalt voor wegen. Met dit product kunnen onze klanten veel energie besparen en hun CO2-uitstoot flink verminderen.

 • cental_proof_ecosolutions_6_NL_BE

  Met het Uniplate-metallisatiesysteem van Atotech is het mogelijk om printplaten te produceren met een aanzienlijk lager grondstoffenverbruik in vergelijking met het klassieke procedé van verticale plaatsing.

 • cental_proof_ecosolutions_7_NL_BE

  TOTAL EXCELLIUM, een nieuwe generatie brandstoffen die de motor reinigt en duurzaam beschermt om zo betere prestaties te leveren, minder te verbruiken en minder vervuilend te zijn.

Volgende Prev
 • cental_proof_ecosolutions_2_NL_BE
 • play the video
  Total Ecosolutions
 • cental_proof_ecosolutions_1_NL_BE
 • cental_proof_ecosolutions_3_NL_BE
 • cental_proof_ecosolutions_4_NL_BE
 • cental_proof_ecosolutions_5_NL_BE
 • cental_proof_ecosolutions_6_NL_BE
 • cental_proof_ecosolutions_7_NL_BE

Een antwoord op de klimaatuitdagingen

85% van de uitstoot van broeikasgassen van de olie- en gasindustrie wordt geproduceert tijdens het gebruik van eindproducten2. Wij zijn continu op zoek naar manieren om energie efficiënter te maken: door minder te verbruiken bij onze procedés en producten te ontwikkelen die consumenten helpen om minder te verbruiken.

"Door minder te verbruiken bij onze procedés en producten te ontwikkelen die consumenten helpen om minder te verbruiken.3" Patrick Pouyanné, voorzitter en CEO van Total 

In deze dynamiek van voortdurende vooruitgang draagt iedereen bij Total zijn expertise maximaal bij op belangrijke sleutelgebieden (Research & Development, Marketing, Strategie, Duurzame ontwikkeling) om innovatieve, meer eco-efficiënte oplossingen te ontwikkelen.

Het programma Total Ecosolutions plaatst producten en diensten op de voorgrond die aanzienlijk beter scoren inzake hun milieuprestaties (met inbegrip van het gezondheidsaspect) dan de gemiddelde waarden op de markt gedurende hun volledige levenscyclus. Dit omvat de reductie van de CO2-uitstoot, minder verbruik van natuurlijke hulpbronnen, energie en water, of een vermindering van het gehalte aan vluchtige organische stoffen.

Een keurmerk ter bevordering van de eco-prestaties

In het kader van dit programma hebben we het keurmerk Total Ecosolutions in het leven geroepen zodat onze klanten de oplossingen die hen betere milieuprestaties bieden, onmiddellijk kunnen herkennen. Het is een eigen keurmerk waarvan het keuringsproces is ontwikkeld in overeenstemming met de eisen van de internationale normen ISO 14020 en 140214 die de milieuverklaringen omkaderen en de juiste interpretatie ervan garanderen. Bovendien verifieert een groep van onafhankelijke en externe experten de conformiteit van het proces.

Om het keurmerk te verkrijgen, volgen de producten en diensten van Total een selectief proces en moeten ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • de ontwikkeling van het product of de dienst is voltooid en het is in de handel gebracht;
 • de gerealiseerde verbetering is niet louter een antwoord op een norm of een wettelijke vereiste, maar moet verder gaan om een product of een dienst eco-efficiënter te maken;
 • vergeleken met wat de meeste producten of vergelijkbare diensten op de markt te bieden hebben, moet het product of de dienst aanzienlijke voordelen hebben inzake milieuprestaties of op het gebied van de gezondheid, en dat voor de volledige levenscyclus.

Een gevarieerd aanbod dat zich aan de veranderingen op de markt aanpast

Om de milieuprestaties van onze producten en diensten ook over een langere periode te kunnen blijven garanderen, wordt het Total Ecosolutions-gamma elk jaar opnieuw bekeken. Wanneer een product of dienst niet langer voldoet aan de criteria, verliest het zijn keurmerk.

Vandaag de dag voldoen meer dan 80 producten en diensten aan de criteria die in het kader van dit programma voor het keurmerk zijn opgesteld, voor de volgende sectoren:

 • transport (brandstoffen, smeermiddelen, reiniging);
 • woonsector (harsen, SunPower zonnepanelen);
 • landbouw (smeermiddelen voor motoren van landbouwvoertuigen, fytosanitaire paraffineoliën);
 • verpakking (harsen);
 • infrastructuur (bitumen, vloeistoffen voor boringen);
 • industriële productie (oplosmiddelen, metallisatiesystemen).

Het Total Ecosolutions-programma is een van de engagementen van Total om te beantwoorden aan de verwachtingen van zijn klanten, door hen in staat te stellen om hun milieu-impact te verbeteren. Doelstelling : hen  een gamma aan producten en diensten aanbieden dat regelmatig wordt verbeterd en uitgebreid.

 

 

1 Bron: Eurostat, "Uitstoot van broeikasgassen in 2013 per inwoner binnen de EU-28".

2 Bron: Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC) 2007 en Internationaal Energie Agentschap (IEA) 2007.

3 L’Usine Nouvelle, 27/11/2015

4 Deze normen bepalen de specificaties van de eigen milieu-aangiften voor goederen en diensten, met name de mate waarin rekening gehouden wordt met de gehele levenscyclus en de terbeschikkingstelling van nauwkeurige, controleerbare, pertinente en betrouwbare informatie aan de consument.

Dit project delen