Industriële efficiëntie aan de basis van de tewerkstelling van morgen

Efficiënt zijn, betekent het maximum halen uit kostbare grondstoffen en ruwe materialen. Het betekent ook energie produceren die aan de werkelijke behoeften van de consument voldoet. In Antwerpen, waar Total een meerderheidsbelang heeft in een raffinaderij en twee petrochemische fabrieken, moest een oplossing worden gevonden om het algemene concurrentievermogen en de industriële efficiëntie van het complex te verhogen en de werkgelegenheid veilig te stellen. We investeren € 1 miljard in kapitaalintensieve verbeteringen en zetten ons in om energie te verbeteren.

 • CENTRAL PROOF ANVERS 1 NL_BE

  Antwerpen, België.
  Een rondleiding in het grootste raffinage- en petrochemisch complex van Total in Europa.

 • CENTRAL PROOF ANVERS 2 NL_BE

  Eén van de grootste havens van Europa.
  Het complex is gelegen in het uitgestrekte havengebied van Antwerpen, aan het kruispunt tussen een spoor-, snelwegen- en rivierennet dat zich uitstrekt over het hele continent.

 • CENTRAL PROOF ANVERS 3 NL_BE

  Drie centra.
  Het complex van Total in Antwerpen bestaat uit een raffinaderij en twee petrochemische fabrieken.

 • CENTRAL PROOF ANVERS 4 NL_BE

  Moderniseringsplan.
  We besloten € 1 miljard te investeren om onze installaties te moderniseren.

 • CENTRAL PROOF ANVERS 5 NL_BE

  Een strategie om synergieën te benutten.
  Het doel is om de drie vestigingen samen te voegen tot één geïntegreerd raffinage- en petrochemisch complex.

 • central_proof_anvers_11_NL_BE

  De nieuwe Optara-eenheden werden vervoerd over de weg op een ‘SPMT’ (self propelled modular transporter) naar de raffinaderij.

 • central_proof_anvers_12_NL_BE

  De nieuwe OPTARA-eenheden komen aan in de raffinaderij. In totaal kwamen 4 scheepsladingen aan in Antwerpen met in totaal 32 modules.

 • CENTRAL PROOF ANVERS 7 NL_BE

  Een standvastig personeelsbestand.
  Het aantal werknemers in het Antwerpse complex zal op ongeveer 1700 werknemers worden gehouden.

 • CENTRAL PROOF ANVERS 9 NL_BE

  De samenvoeging van raffinage en petrochemie.
  Door het combineren van deze twee verschillende activiteiten ontstaat ook een gemeenschappelijke cultuur.

Volgende Prev
 • CENTRAL PROOF ANVERS 1 NL_BE
 • CENTRAL PROOF ANVERS 2 NL_BE
 • CENTRAL PROOF ANVERS 3 NL_BE
 • CENTRAL PROOF ANVERS 4 NL_BE
 • CENTRAL PROOF ANVERS 5 NL_BE
 • central_proof_anvers_11_NL_BE
 • central_proof_anvers_12_NL_BE
 • CENTRAL PROOF ANVERS 7 NL_BE
 • CENTRAL PROOF ANVERS 9 NL_BE

Een rondleiding in  het  Antwerpse Total-complex

In mei 2013 kondigden we een groots moderniseringsplan aan voor ons grootste raffinage- en petrochemisch complex in Europa. Het werk vindt plaats in het uitgestrekte havengebied van Antwerpen, België. 

Meer diesel en minder zwavel

Het eerste doel is om onze productie-installaties aan een veranderende markt aan te passen. De uitdagingen omvatten een structureel lagere vraag naar olieproducten en steeds strengere milieuspecificaties voor producten. De Europese regelgeving legt minder zware diesel en een nog lager zwavelgehalte voor diesel en stookolie op. Tegen eind 2016 zullen nieuwe vestigingen de Antwerpse raffinaderij in overeenstemming brengen met onderliggende structurele trends.

Synergieën en verbrandingsgassen benutten

Ons tweede doel is om de industriële prestaties van het raffinaderijcomplex en de algemene efficiëntie te verbeteren door nauwere samenwerking tussen de drie vestigingen. In de toekomst zullen we de verbrandingsgassen van olieraffinage, nu alleen gebruikt als brandstof voor raffinageovens, recycleren en als grondstof gebruiken in petrochemische vestigingen. Deze verandering vereist een efficiënte verwerking van verbrandingsgassen en zal dus ook leiden tot een daling van de algemene ecologische voetafdruk van het complex.

In 2017 zal de modernisering van het Antwerpse complex voltooid zijn en het zal uitgroeien tot één van onze meest competitieve installaties. Maar de inzet van Total om energie te verbeteren, gaat verder dan technische of zakelijke overwegingen. Het behouden van de 1.700 banen en een meer verantwoord gebruik van hulpmiddelen zijn ook maatstaven voor industriële uitmuntendheid.

Dit project delen