Het Betosala-programma, een samenwerking met Congolese bedrijven

Voor de kust van Congo is, in het 4de kwartaal van 2015, fase één van het ‘Moho Nord project’ in productie gegaan. Voor lokale bedrijven is Moho Nord een uitgelezen mogelijkheid om te groeien. Om deze bedrijven te helpen de geboden kansen maximaal te benutten, heeft Total een begeleidingsprogramma in het leven geroepen onder de naam “BETOSALA” (geïnspireerd door de uitdrukking beto sala kintuadi, wat in het Munukutuba “laten we samenwerken” betekent).

 • CENTRAL PROOF BETOSALA 1 NL_BE

  CAP/CAD-ontwerp- en ingenieursbureau.
  Het ontwerpen en uitvoeren van projecten.

 • CENTRAL PROOF BETOSALA 2 NL_BE

  Managementvergadering.
  Het beoordelen van de voortgang van ontwerp- en ingenieursprojecten.

 • CENTRAL PROOF BETOSALA 6 NL_BE

  Apparatuurtestbank.
  Specifieke expertise in het voorbereiden, testen en monteren van elektrische uitrusting voor het installeren ervan.

 • central-proof-betosala-9_NL_BE

  Aankomst van de Manifold M12 op de ILOGS-kade

 • central-proof-betosala-10_NL_BE

  Aanvang van de werkzaamheden aan de zetel van TEPC Poincaré door CHAPET

 • central-proof-betosala-11_NL_BE

  Productie van bepaalde uitrustingen voor FPU Alima door PONTICELLI

 • central-proof-betosala-12_NL_BE

  Productie van onderwaterfundamenten op de yard van Boscongo

 • central-proof-betosala-13_NL_BE

  Moho Bilondo: start van de boorcampagne op de Tungsten Explorer

Volgende Prev
 • CENTRAL PROOF BETOSALA 1 NL_BE
 • CENTRAL PROOF BETOSALA 2 NL_BE
 • CENTRAL PROOF BETOSALA 6 NL_BE
 • central-proof-betosala-9_NL_BE
 • central-proof-betosala-10_NL_BE
 • central-proof-betosala-11_NL_BE
 • central-proof-betosala-12_NL_BE
 • central-proof-betosala-13_NL_BE

Een innovatieve visie op de lokale situatie

Voor Patrick Pouyanné, voorzitter en CEO van Total, “hebben we maatschappelijke verantwoordelijkheden. Total kan geen succesvolle groep zijn op wereldniveau […] zonder het maatschappelijk pact van het bedrijf te respecteren. We moeten ons niet alleen zorgen maken over onze werknemers, maar ook over de impact van onze beslissingen op de KMO’s die ons omringen.” (Le Monde, 31/01/2015)

Het Betosala-programma illustreert dit engagement door  kmo’s (kleine of middelgrote ondernemingen) te helpen voldoen aan de normen van de Total-groep inzake kwaliteit, veiligheid, respect voor het milieu alsook een aangepaste bedrijfscultuur. Op die manier beschikken deze kleine Congolese bedrijven over alle middelen om samen te werken met Total en, nog belangrijker, om hun activiteiten te diversifiëren en een blijvend karakter te geven.

Het is een innovatieve benadering van de lokale bijdrage die normaal beperkt is tot de levensduur van de respectieve projecten.

Een verrijkende samenwerking voor de KMO’s

Het programma bestaat uit vier stappen:

1. De identificatie in de door Total in Congo gedefinieerde prioritaire sectoren van lokale bedrijven met ontwikkelingspotentieel.

2. De selectie van bedrijven.

3. Aan de geselecteerde bedrijven wordt een begeleiding aangeboden die aangepast is aan hun behoeften: sponsoring, opleiding, inzicht in de bedrijfsbehoeften, coaching bij de toepassing van normen… die erop gericht is om hen alle middelen in handen te geven om aanbestedingen van Total (of andere grote industriële firma’s) in Congo binnen te halen.

4. De opvolging van lokale bedrijven die aanbestedingen van Total hebben binnengehaald, om hen in staat te stellen de hen toevertrouwde prestaties uit te voeren volgens de voorschriften van onze dochteronderneming.

Lokale bedrijven boeken de grootste vooruitgang door samen te werken met internationale bedrijven die tevens 'als mentor optreden'. Daarom overweegt Total in Congo om haar eigen partners te stimuleren — andere internationale bedrijven die deelnemen aan het project Moho Nord — om vergelijkbare vaardigheidsprogramma's te ontwikkelen en om samen te werken met kleine Congolese bedrijven.

In een land waar de begrotingsontvangsten voor bijna 75% afkomstig zijn van de sector van de koolwaterstoffen vertegenwoordigen de diversificatie van de economie en het creëren van lokale werkgelegenheid de dag van vandaag twee cruciale uitdagingen voor het Ondersteuningsprogramma voor de diversificatie van de economie (PADE – Programme d’Appui à la Diversification de l’Economie). Met het Betosola-programma draagt Total bij aan de uitvoering van het PADE.
In het kader van PADE kregen Congolese bedrijven technische opleidingen om hen nieuwe kwalificaties en/of certificeringen te bieden.

Dit project delen