Een systeem voor studiebeurzen om elk jaar 10.000 toekomstige deskundigen te vormen

De hoofdrolspelers op de energiemarkt (gastlanden, nationale en internationale maatschappijen…) hebben nood aan de beste kennis en de nauwkeurigste vaardigheden om de uitdagingen van morgen aan te gaan en energie beter te maken. Dankzij een systeem voor studiebeurzen ondersteunt Total gemotiveerde en veelbelovende studenten van elk niveau in de landen waar de Groep actief is. Zo begeleidt Total al sinds 10 jaar 10.000 beursstudenten in bijna 40 landen.

 • central_proof_boursiers_1_nl_be

  Ksenia, masterstudente van het gemeenschappelijke programma van IFP School1-Gubkin, heeft een beurs van Total gekregen. Universiteit Gubkin in Moskou.

 • central_proof_boursiers_8_NL_BE

  Duinkerken, Frankrijk
  De internationale beursstudenten brengen een bezoek aan het opleidingscentrum Oléum.

 • central_proof_boursiers_7_NL_BE

  Duinkerken, Frankrijk
  De internationale beursstudenten brengen een bezoek aan het opleidingscentrum Oléum.

 • central_proof_boursiers_4_nl_be

  Brussel, België
  De internationale beursstudenten brengen een bezoek aan de Europese Commissie

 • central_proof_boursiers_2_nl_be

  Uitreiking van de diploma's aan de internationale beursstudenten.

 • central_proof_boursiers_5_nl_be

  Onyekachi (Nigeria) voert het woord tijdens de viering van 10 jaar internationale beurzen in november 2014.

 • central_proof_boursiers_6_nl_be

  Mayra (Bolivia), Hala (Qatar), Emmanuel (Nigeria) en Mexind (Indonesië) delen hun ervaringen met François Viaud, Directeur Personeelszaken van de Groep Total, tijdens de viering van 10 jaar internationale beurzen in november 2014.

Volgende Prev
 • central_proof_boursiers_1_nl_be
 • central_proof_boursiers_8_NL_BE
 • central_proof_boursiers_7_NL_BE
 • central_proof_boursiers_4_nl_be
 • central_proof_boursiers_2_nl_be
 • central_proof_boursiers_5_nl_be
 • central_proof_boursiers_6_nl_be

Studiebeurzen van Total: specifieke antwoorden op de vraag naar vaardigheden

Total overlegt met elk land om de opleidingsbehoeften te bepalen en om de vaardigheden die ter plaatse nodig zijn te ontwikkelen, vooral op het vlak van energie. Vervolgens definieert de Groep, in samenspraak met de lokale betrokkenen, specifieke programma's die zijn opgebouwd rond drie soorten beurzen:

 • de lokale beurzen begeleiden studenten van elk niveau in hun land;
 • de regionale beurzen worden toegekend aan studenten die een hogere opleiding volgen in dat geografische deel van hun land van herkomst;
 • met de internationale beurzen kunnen studenten uit de verschillende gastlanden van Total sinds 2004 een hogere opleiding in Frankrijk volgen.

Volledige begeleiding tijdens het hele traject als beursstudent

Total ontmoet de kandidaten voor universiteitsbeurzen via haar lokale filialen. Doordat het bedrijf de kandidaten in levende lijve ontmoet in het land van afkomst, kunnen de behoeften van de landen en de ambities van de kandidaten op elkaar worden afgestemd.

Om de beursstudenten de best mogelijke opleiding aan te bieden, omringt Total zich met prestigieuze instellingen die aan zeer strenge pedagogische eisen voldoen.

Er bestaat een uitgebreid gamma van studierichtingen: 83% van de internationale beursstudenten gaat voor ingenieurs- en energiewetenschappen (gas, olie, hernieuwbare energieën), maar ook bedrijfskunde, financiën, recht, openbare administratie…  zijn mogelijk. Elke geselecteerde beursstudent wordt begeleid door Total om de juiste opleiding te kiezen die het best aansluit bij zijn of haar beoogde loopbaan, potentieel en persoonlijkheid. De student kan vervolgens een aanvraag indienen bij de gewenste instellingen.

Tijdens het studieprogramma beperkt de begeleiding zich niet enkel tot een academische opleiding. De internationale beursstudenten worden ook ondergedompeld in een energie-, industriële en internationale cultuur. Zo krijgt een student die deelneemt aan het internationale beursprogramma de gelegenheid om tijdens zijn studies de Europese Commissie te ontdekken en een raffinaderij van de Groep te bezoeken.

Na hun opleiding kunnen de beursstudenten van Total hun knowhow gebruiken in hun land van afkomst of in een internationale omgeving.

Ze worden aangemoedigd om met elkaar in contact te blijven via verschillende evenementen, bijeenkomsten of seminars. Dit internationale netwerk van oud-studenten wordt nog versterkt door de benoeming van ambassadeurs “Total Scholars”, dit zijn bevoorrechte gesprekspartners in de filialen in de landen waar de Groep vestigingen heeft. Deze ambassadeurs zijn ook effectieve begeleiders voor de huidige beursstudenten. 

Programma's die blijven evolueren

Total past jaarlijks haar beursprogramma's aan naargelang van de evolutie van de behoeften:

 • De laatste jaren is de vraag naar gespecialiseerde technici sterk gestegen. Total heeft zijn wervingsproces van beursstudenten aangepast om de gezochte profielen te selecteren en een aangepaste opleiding aan te bieden. Door samenwerkingsovereenkomsten met nieuwe instellingen bereidt vandaag 20% van de beursstudenten zich voor op een opleiding om deze gespecialiseerde beroepen onder de knie te krijgen;

 • De hernieuwbare energieën nemen een steeds grotere plaats in binnen de energiesector: ze vereisen nieuwe specifieke vaardigheden. Om die vaardigheden te ontwikkelen, investeert Total in de gespecialiseerde masteropleiding REST1 die tot stand kwam in samenwerking met andere industriële groepen en het instituut ParisTech2. De Groep stelt experts ter beschikking die het opleidingsprogramma versterken en financieel bijdragen aan de opleiding.

Dankzij deze universitaire en interculturele bagage kunnen de beursstudenten van Total een volledige en aangepaste kennis vergaren die ze vervolgens kunnen gebruiken om energie overal in de wereld te verbeteren.

 

1 Renewable Energy Science and Technology
2 Institut des Sciences et Technologies

Dit project delen